GALLERY  /

TS-Z65F ( SoundMobil )  /

  PRODUCT :   TS-Z65F

  DATE :   13/06/2018

Pioneer TS-Z65F

สุกสว่างสดใส กระจายเสียงได้กว้าง พร้อมความต่อเนื่องนุ่มนวล

“สุกสว่าง สะอาดใส ระยิบระยับ คือความรู้สึกหลังจากที่ได้รับฟังเสียงแหลม เป็นเสียงที่มาช่วยเสริมบรรยากาศให้มีความสะอาด ทำให้การฟังเพลงมีความสดใสไม่อับทึบ เสียงทั้งหมดโปร่งเปิดออกมาเรียกว่ากระจายเสียงได้กว้าง ผสานกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว อย่างมีความต่อเนื่องและนุ่มนวล”

ปัจจุบันแม้การฟังเพลงด้วยแผ่นซีดียังได้รับความนิยมอยู่ เพราะได้ความไพเราะของเสียงที่ดีกว่า แต่การฟังเพลงผ่านไฟล์เพลง ที่บันทึกมาด้วยความละเอียดสูงนั้น ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน โดยเฉพาะนักเล่นที่ชื่นชอบรายละเอียดเสียง ชื่นชอบการตอบสนองความถี่ไปได้สูง เครื่องเสียงที่รองรับระบบ Hi-res จึงเริ่มมีให้เลือกใช้งานและเริ่มได้รับความนิยม

รูปลักษณ์และวัสดุที่ใช้ผลิต

TS-Z65F ลำโพงรวมชิ้น 2 ทาง ดอกลำโพงเสียงกลางทุ้มขนาด 6.5 นิ้ว กรวยลำโพงผลิตด้วยเส้นใย ARAMID TWARON (เหมือนเคฟลล่าร์แต่เรียกชื่อแตกต่างกัน) ขอบเซอร์ราวด์ยาง โครงลำโพงผลิตด้วยเหล็กปั้มขึ้นรูป แม่เหล็กเฟอร์ไรท์น้ำหนัก 11.3 ออนซ์ ความลึกในการติดตั้ง 2.6 นิ้ว ดอกลำโพงเสียงแหลม BALANCED DOME ผลิตด้วยอะลูมิเนียม ขนาด 30 มิลลิเมตร แม่เหล็กนีโอไดเมียมน้ำหนัก 6.4 กรัม พาสซีฟครอสโอเวอร์ตัดที่ความถี่ 2,200 เฮิรตซ์ รับกำลังขับปกติ 110 วัตต์ สูงสุด 330 วัตต์ ความไว 85(+/-1.5)ดีบี ตอบสนองความถี่ 32 – 96,000 เฮิรตซ์ ความต้านทานปกติ 4 โอห์ม

ชุดและอุปกรณ์ที่ใช้ลองฟัง

ฟร้อนท์ PIONEER DEH-P80PRS อุด RCA ที่ไม่ได้ใช้งานด้วยตัวอุดของ CARDAS CAP เพาเวอร์แอมป์ PHASS AR80.2 สายไฟเข้าฟร้อนท์ PHOENIX GOLD 8GA สายไฟเข้าเพาเวอร์แอมป์ MONSTER 8GA สายรีโมท MONSTER S16 สายสัญญาณ MONSTER S-402XLN สายลำโพง ECOSSE CS2.3 สำรองไฟให้ฟร้อนท์ด้วยคาปาซิเตอร์ HELIX 33,000 ไมโครฟารัด สำรองไฟทั้งระบบด้วยคาปาซิเตอร์ PRISM 1 ฟารัด ลองฟังที่ไฟ 14.4 โวลต์ จุดเชื่อมต่อใช้ตะกั่ว WBT

คำแนะนำจากการใช้งาน

ดอกลำโพงติดตั้งอย่างแน่นหนาโดยมีแผ่นไม้ MDF รองรับ ดอกลำโพงควรติดตั้งหน้าตรง ไม่ต้องเอียง เพื่อน้ำหนักเสียงทุ้มที่ดี หากต้องการรายละเอียดสามารถปรับเอียงได้ที่ดอกลำโพงเสียงแหลม เลี่ยงมุมสะท้อนของเสียงแหลมเข้าหากระจก หรือในตำแหน่งอับทึบ ควรใช้สายลำโพงผลิตจากทองแดงที่มีคุณภาพดี ส่งผลต่อเนื้อและน้ำหนักเสียง         

ผลการลองฟัง

กำลังขับมีผลต่อคุณภาพและบุคลิกเสียง หากใช้งานแล้วเสียงทุ้มมีปริมาณไม่มาก เด่นแต่เสียงแหลม ให้รับรู้ในเบื้องต้นว่า กำลังขับไม่เพียงพอหรือบุคลิกเสียงไม่เหมาะสมนะครับ เมื่อได้กำลังขับที่แรงด้วยกระแสและบุคลิกเสียงเหมาะสม เป็นลำโพงที่ถ่ายทอดเสียงโดดเด่นปลายแหลมที่มีความสดใส ละเอียด พร้อมด้วยเสียงทุ้มนุ่มนวลอย่างมีความหนักแน่น มีรายละเอียดไม่ลดน้อยกว่าเสียงแหลม เสียงทั้งหมดเปิดโปร่งหลุดลอยออกมาด้วยความใส ไร้การอั้นหรืออับ

เสียงทุ้ม : มีเนื้อในแบบที่ไม่มากนัก มีอยู่พอสมควรให้เป็นเสียงที่มีความนุ่ม และในเนื้อเสียงนั้นมีความอัดแน่น กระชับรัดกุม เก็บตัวได้อย่างแยกแยะในรายละเอียด แรงปะทะชัดเจน เนื้อเสียงช่วยให้มีน้ำหนักย้ำเน้น เสียงไม่สั้นเร็วและหายไปไว มีหางเสียงที่ทอดออกไปเพื่อความนุ่นนวล

เสียงกลาง : เนื้อเสียงผสมออกไปทางอิ่มหวานใส ไม่มากขนาดอิ่มหนา ไม่ใช่ลำโพงที่ถ่ายทอดเสียงกลางด้วยเนื้อเสียงเด่นนำ บุคลิกเสียงมีเนื้อเสียงผสมความใส ทำให้เสียงเปิดโปร่งหลุดลอย บรรยากาศรอบโน้ตเสียงสะอาด ความสงัดระหว่างโน้ตเสียงดี เสียงโปร่งกระจายออกมาไร้ซึ่งอาการเสียงอั้น ให้เสียงนักร้องใส และลอยออกมาอย่างอิสระ

เสียงแหลม : ความใสต่อเนื่องมาที่รายละเอียด เสียงในย่านนี้ค่อนไปทางสุกสว่างสดใส รายละเอียดชัดเจนระยิบระยับ แต่ก็มีเนื้อเสียงผสมอยู่ทำให้เสียงไม่บาง ฟังเพลงไม่รู้สึกจัดจ้านบางเบา ถ่ายทอดเสียงออกมาด้วยความสดใส ช่วยเสริมบรรยากาศให้การฟังเพลง มีอรรถรส รับรู้เสียงหลักและเสียงรองลงไป เสียงไม่ห้วนสั้น มีหางเสียงที่ทอดกังวาน

มิติเสียง : ความใสความชัดของรายละเอียดรับฟังได้อย่างชัดเจน มีการกระจายออกมาอย่างเด่นชัด รับรู้ได้ทั้งความกว้างและกระจายเสียงมาด้านหน้า ฟังเสียงที่หลุดลอยออกมาจากตำแหน่งลำโพงพร้อมบรรยากาศที่สะอาด โน้ตเสียงกระจายอย่างอิสระ ช่องว่างช่องไฟเว้นวรรคมีระยะห่าง และมีความเงียบสงัด เป็นเสียงที่ฟังสบาย กระจายกว้าง มีความกลมกลืน เพราะมาจากแหล่งกำเนิดเสียงเดียวกัน                      

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้งาน

กับฟร้อนท์ที่ให้บุคลิกเสียงอิ่มเนื้อแบบอัดแน่นในทุกย่าน มีความกังวานของเสียงแหลม เนื้อเสียงทุ้มกระชับเก็บตัวดี เพาเวอร์แอมป์ควรเลือกใช้ที่กำลังขับเหมาะสม จ่ายกระแสสำรองได้ดี มีบุคลิกเสียงเด่นไปทางไดนามิค หรือมีเนื้อเสียงกลางแหลมที่อิ่มราบรื่นสักหน่อย เลี่ยงฟร้อนท์หรือเพาเวอร์แอมป์ที่บุคลิกเสียงติดไปทางใส สะอาดและขาดเนื้อเสียง

บทสรุป

PIONEER TS-Z65F : การฟังเพลงด้วยไฟล์เพลงที่มีความละเอียด มีการตอบสนองความถี่ที่กว้าง จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่รองรับรายละเอียดและตอบสนองความถี่นั้นได้ ลำโพงแกนร่วมนี้ให้เสียงมาจากจุดกำเนิดเดียวกัน ตอบสนองความถี่เสียงไปได้สูง ด้วยวัสดุที่ใช้ผลิตมีคุณภาพดี ถ่ายทอดบุคลิกเสียงโดยมีความใสและรายละเอียดปลายแหลมเด่นนำ แยกย่อยกระจายออกมาอย่างอิสระ พร้อมความต่อเนื่องไปที่เสียงกลางโปร่งใสหลุดลอยเช่นกัน ทางด้านเสียงทุ้มมีเนื้อเสียง ถ่ายทอดน้ำหนักเสียงอย่างแยกแยะแตกต่าง เป็นลำโพงที่ต้องการพลังขับคุณภาพดีมาใช้งานร่วมด้วยกัน เป็นลำโพงที่ถ่ายทอดเสียงได้ละเอียดขึ้นไปอีกระดับครับ

อัลบั้มที่ใช้ลองฟัง

DADAWA / SISTER DRUM

EMMA COMPETITION CD 2014/2015

ACCUPHASE / SPECIAL SOUND SELECTION 3

INK / LIVINGSTON TAYLOR / CHESKY RECORDS JD 162