/   Columbia Sound   /

(จากผู้รีวิว   0   คน)

/  Columbia Sound  /

ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย ทีวีติดรถยนต์ มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญทางด้านระบบ CAR MULTIMEDIA ที่สมบูรณ์แบบมากว่า 30 ปี และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความประณีตและพิถีพิถันของทีมช่างที่มีประสิทธิภาพสูง

/ ผลงานของทางร้าน /Contact Us  /

/ Columbia Sound /

  • 349 ถ. ประเสริฐมนูญกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
  • โทรศัพท์:02-5799979
  • โทรสาร:
  • ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ :02-5799979

RATING AND REVIEWS  /

0.0
Review Score   (จากผู้รีวิว 0 คน)