/   Ake Audio   /

(จากผู้รีวิว   0   คน)

/  Ake Audio  /

ศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์มาตฐานซึ่งรองรับการปรับจูนด้วยDSP และเครื่องRTA ตาม
มาตฐานสากล และให้การปรึกษาแนะนำจาก
ผู้ชำนาญงานกว่า 20 ปี

/ ผลงานของทางร้าน /Contact Us  /

/ Ake Audio /

  • 320 ถนนบางพรม 74 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
  • โทรศัพท์:091-659-2924
  • โทรสาร:
  • ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ :091-659-2924

RATING AND REVIEWS  /

0.0
Review Score   (จากผู้รีวิว 0 คน)

เครื่องเสียงติดรถยนต์

ติดต่อเรา

บริษัท ไพโอเนียร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
719 ชั้น 17 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
สำนักงานใหญ่ : 02-717-0777
แฟกซ์ : 02-717-0700
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ : 02-717-0300
โชว์รูม :